PROJEKAT "ZVUK KULTURE"


Realizacija projekta "ZVUK KULTURE"

 

Projekat "Zvuk kulture", realizovan od strane Gradske biblioteke "Atanasije Stojković" u Rumi, predstavlja jačanje tehničkih kapaciteta naše ustanove kako bi sve kulturne sadržaje, koje planom i programom sprovodimo u našoj biblioteci, učinili dostupnim osobama sa invaliditetom, tačnije slepim i slabovidim osobama, kao i osobama oštećenog sluha.

Projekat obuhvata postavljanje taktilne table na Brajevom pismu za slepe i slabovide, kao i ugradnju indukcione petlje za amplifikaciju govora, koja omogućava osobama oštećenog sluha da jasnije čuju glas ili zvuk oko sebe, bez smetnji.

 Realizacijom ovog projekta unapredili smo kvalitet kulturnog života osoba sa invaliditetom, jer im na ovaj način činimo dostupnim različite kulturne sadržaje. Ovim projektom biblioteka je postala mesto za sve ljude, a njene usluge kvalitetnije, čime se svrstava među modernije biblioteke u našoj zemlji.

Značaj projekta prepoznat je i od strane Ministarstva kulture Republike Srbije, koje je zajedno sa lokalnom samoupravom, pružilo podršku u realizaciji ovog projekta.

Otvaranju novih mogućnosti koje biblioteka nudi prisustvovali su g. Velibor Pilić, predsednik Saveza slepih Vojvodine, sekretar i članovi udruženja Saveza slepih Rume, kao i predstavnici Udruženja "Althea" iz Beograda, koji su i saradnici na projektu.

Ovim povodom su se obratili direktor biblioteke, Damir Vasiljević Toskić i predsednica opštine, Aleksandra Ćirić Bošković.

PROJEKAT "ZVUK KULTURE"

Videoteka KC Ruma

Prezentacija pokretnog kulturnog dobra, nepokretnog kulturnog dobra i nematerijalnog nasleđa opštine Ruma.

Sredstva za projekat "Virtualna Ruma" , obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina