Gradska biblioteka Atanasije Stojković - Ruma


naslovna

Sa razvojem zanatstva i stvaranjem esnafskih udruženja, ali i sa početkom drugih oblika društvenog organizovanja i udruživanja građana kroz nacionalne, verske i političke organizacije, stvaraju se i prve institucionalizovane čitaonice, koje su bile središte okupljanja građana unutar esnafskih i nacionalnih udruženja u Rumi. Tako u drugoj polovini 19. a naročito početkom 20. veka nastaju brojne esnafske i čitaonice nacionalnih udruženja. Prva srpska čitaonica u Rumi počela je sa radom 1861. godine.

Prva javna narodna biblioteka čije su usluge bile dostupne svim građanima osnovana je tek posle Drugog svetskog rata 1949. godine. Od svog osnivanja Gradska biblioteka ''Atanasije Stojković'' u Rumi, kao najstarija ustanova kulture u ovoj sredini, radila je kao samostalna Ustanova, da bi jedno kraće vreme postala sastavni deo Kulturnog centra. 1991. godine Skupština opštine Ruma ponovo je osniva kao samostalnu Ustanovu pod  nazivom Gradska biblioteka.

2011. godine biblioteka svom nazivu dodaje i ime znamenitog srpskog naučnika i prosvetitelja Atanasija Stojkovića i postaje Gradska biblioteka ''Atanasije Stojković''.

Gradska biblioteka ''Atanasije Stojković''  danas po svojoj stručnoj i tehničkoj osposobljenosti ustanova je koja uspešno neguje tradicionalne kulturne vrednosti i prati savremene trendove u bibliotečkoj delatnosti. Od 2007. godine punopravna je članica COBISS.SR, a od jula 2010. godine uključena je u stvarno COBISS/OPAC okruženje i sve usluge korisnicima pruža preko ovog servisa.

Galerija - Gradska biblioteka

Pogledaj sve fotografije

Prezentacija pokretnog kulturnog dobra, nepokretnog kulturnog dobra i nematerijalnog nasleđa opštine Ruma.

Sredstva za projekat "Virtualna Ruma" , obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina