Zavičajna zbirka - Gradska biblioteka Ruma


naslovna

Sakupljanje građe za Zavičajnu zbirku u Gradskoj biblioteci ''Atanasije Stojković'' u Rumi počinje šezdesetih godina prošlog veka. Zbirku sačinjavaju knjige i brošure, periodične publikacije i sitan štampani materijal ( leci, plakati, pozivnice, razglednice...) koje za tematiku imaju našu lokalnu zajednicu, čiji autori žive na teritoriji opštine Ruma ili rođenjem pripadaju njoj, kao i publikacije drugih autora štampane u Rumi.

U Zavičajnoj zbirci čuvaju se izdanja rumskih pisaca i naučnih radnika, akti privrednih društava, institucija, javnih preduzeće i ustanova, primerci časopisa i novina izdavanih i štampanih u Rumi, kao i publikacije objavljene širom sveta koje se bave Rumom i njenim bivšim i sadašnjim žiteljima.

U ovom fondu se nalazi nekoliko primeraka starih i retkih knjiga, a najznačajnija od njih je svakako "Fisika" Atanasija Stojkovića štampana u tri toma u Budimu 1801, 1802. i 1803. godine.

 

Galerija - Gradska biblioteka

Pogledaj sve fotografije

Prezentacija pokretnog kulturnog dobra, nepokretnog kulturnog dobra i nematerijalnog nasleđa opštine Ruma.

Sredstva za projekat "Virtualna Ruma" , obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina