Odeljenje za odrasle - Gradska biblioteka Ruma


Pozajmno odeljenje za odrasle korisnike Gradske biblioteke ''Atanasije Stojković'' je najveće kako po broju knjiga tako i po broju usluga koje pruža korisnicima.

Na ovom odeljenju smešten je fond beletristike, istorije književnosti, književnih kritika i rasprava, memoarske i putopisne književnosti...

Nabavna politika ovog odeljenja, osmišljena je tako da zadovolji najšira interesovanja korisnika naših usluga. Cilj nam je da našoj čitalačkoj publici učinimo dostupnim najaktuelnija i najpopularnija nova izdanja ali i da ne ostavimo uskraćenim čitaoce sa najprobirljivijim ukusom i da u svojoj kolekciji posedujemo i manje tiražne naslove.

Galerija - Gradska biblioteka

Pogledaj sve fotografije

Prezentacija pokretnog kulturnog dobra, nepokretnog kulturnog dobra i nematerijalnog nasleđa opštine Ruma.

Sredstva za projekat "Virtualna Ruma" , obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina