DANI SLOVENSKE PISMENOSTI I KULTURE


13. MANIFESTACIJA „DANI SLOVENSKE PISMENOSTI I KULTURE“

Manifestacija „Dani slovenske pismenosti i kulture“ predstavlja veoma važan kulturno-umetnički događaj ne samo za Rumu i njene građane, već i za Srem, Srbiju, ali i sve slovenske zemlje. U proteklih dvanaest godina manifestacija može da se pohvali bogatim programom, kao i uvaženim učesnicima: ambasadorima slovenskih zemalja u Republici Srbiji, sekretarima i atašeima za kulturu, akademicima književnim kritičarima, univerzitetskim profesorima, kao i ostalim kulturnim i javnim radnicima iz Srbije i inostranstva. Manifestacija „Dani slovenske pismenosti“ je u predhodnih 12 godina naišla je na topao prijem kod publike i istu je pratilo preko 20.000 ljudi.

Značajnu ulogu, kao i prethodnih godina, u realizovanju pomenute manifestacije ima lokalna samouprava, koja svojim delovanjem i radom podržava aktivnosti Gradske biblioteke.

Pored veoma važnog duhovnog segmenta manifestacije, ona se velikim delom bavi i kulturnim nasleđem, ali i savremenim kulturno-umetničkim pojavama na kulturnoj mapi svih slovenskih zemalja. Gradska biblioteka „Atanasije Stojković“, kao glavni organizator i inicijator održavanja ove manifestacije, se trudi da iz godine u godinu programi budu bogatiji i raznovrsniji, a publika zadovoljnija.

Maj predstavlja veoma značajne datume kako za našu lokalnu zajednicu, tako i za ostale slovenske zemlje. Naime, ranije izabrani period je od velikog duhovnog i kulturnog značaja za slovenski narod u celini, a 24. maj predstavlja dan kada se praznuje veliki dan među slovenskim zemljama, a to je dan Svetih Kirila i Metodija – učitelja i prosvetitelja slovenskih i manifestacija zapravo slavi ove svetitelje.

Program manifestacije "Dani slovenske pismenosti i kulture" biće prikazan i na našem YouTube kanalu https://www.youtube.com/channel/UCH-fxCFTkd7-goU5Yzob4JA 

 

PROGRAM 13. MANIFESTACIJE „DANI SLOVENSKE PISMENOSTI I KULTURE“

18 – 26. MAJ 2023. GODINE

četvrtak, 18. maj - SVEČANO OTVARANJE 13. MANIFESTACIJE "Dani slovenske pismenosti i kulture" - Velika dvorana  Kulturnog centra „Brana Crnčević“, 19 časova

Izložba ikona, predvorje Velike dvorane KC-a, 18.30 časova

petak, 19. maj -  PROJEKCIJA FILMA „Knez Vladimir“ (animirani film)  - čitaonica Gradske biblioteke, 17 časova

subota, 20. maj -  PROJEKCIJA FILMA „Dama sa psetancetom“  - čitaonica Gradske biblioteke, 18 časova

ponedeljak, 22. maj -  DR ALEKSANDRA COLIĆ JOVANOVIĆ:  „ Na izvorištu srpskepismenosti: najstariji sačuvani srpski tekstovi“, predavanje - čitaonica Gradske biblioteke, 19 časova

utorak, 23. maj – VANJA VULETIĆ: „Uticaj panslavizma na stvaralaštvo Kornelija Stankovića“, predavanje – čitaonica Gradske biblioteke, 18 časova

sreda, 24. maj – STEVICA KARAPANDŽIN: „Vera i vojska“, predavanje – čitaonica Gradske biblioteke, 18 časova

četvrtak, 25. maj –

MARKO ALEKSIĆ: „Najstarija svedočanstva o prisustvu hrišćanstva kod Srba“, predavanje - čitaonica Gradske biblioteke, 13 časova

DRAGOMIR SANDO: „Kirilometodijevski zavet i naše vreme“, predavanje  – čitaonica Gradske biblioteke, 18 časova

Zatvaranje manifestacije.

 

DANI SLOVENSKE PISMENOSTI I KULTURE

Videoteka KC Ruma

Prezentacija pokretnog kulturnog dobra, nepokretnog kulturnog dobra i nematerijalnog nasleđa opštine Ruma.

Sredstva za projekat "Virtualna Ruma" , obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina